Khi lâm tặc trở thành người bảo vệ rừng

Khi lâm tặc trở thành người bảo vệ rừng

“Mình như một con người mắc tội, giờ phải trả lại cuộc sống động vật cho đỡ hơn.” – Đó chính là tâm sự của một người giữ rừng đặc biệt, một “cựu lâm tặc”.