Bão số 9 là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm qua

Bão số 9 là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm qua

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 9, chiều 27/10, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết bão số 9 là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm trở lại đây tại miền Trung.