Thứ Bảy, 06/03/2021, 12:38 (GMT+7) | Điểm tin:
Colombia: Các kỹ sư thiết kế mũ chống COVID-19 như phi hành gia

Colombia: Các kỹ sư thiết kế mũ chống COVID-19 như phi hành gia

Nếu bạn không đủ may mắn để trở thành phi hành gia, bạn vẫn có cơ hội đội mũ bảo hiểm này được thiết kế bởi một nhóm kỹ sư người Colombia bảo vệ bạn khỏi COVID-19. Người sử dụng nói: 'Bạn vẫn giao tiếp bình thường vì nó rất nhẹ khoảng 650 gram.'