Dân tù mù về bảo hiểm xe máy, mua xong cất ví hết hạn

Dân tù mù về bảo hiểm xe máy, mua xong cất ví hết hạn

Đa phần người Việt mua bảo hiểm xe máy để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông đợt cao điểm kiểm tra phương tiện thay vì ý nghĩa thực. Nhiều tai nạn xe máy xảy ra nhưng các thông tin bảo hiểm bồi thường lại rất ít.