Thứ Tư, 03/03/2021, 01:16 (GMT+7) | Điểm tin:
Petrolimex giảm lỗ còn gần 700 tỷ

Petrolimex giảm lỗ còn gần 700 tỷ

Petrolimex giảm mức lỗ ròng 387 tỷ đồng nhờ hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét.