asosai

“Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”: Nỗ lực của Việt Nam
2 tháng trước Môi trường
Kiểm toán môi trường không chỉ là một lĩnh vực mới mà còn là lĩnh vực có liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Do đó, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán môi trường để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thực hiện các mục tiêu kiểm toán chung.
  • Sau 3 năm thực hiện “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”, Việt Nam và các nước đang cùng nhìn lại, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được của Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI)  thành viên trong việc thực hiện những khuyến nghị về Kiểm toán môi trường (KTMT) và thực hiện SDGs.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn