Test nhanh Covid-19 qua điện thoại chỉ trong… 10 phút

Test nhanh Covid-19 qua điện thoại chỉ trong… 10 phút

Các nhà nghiên cứu tại đại học Lille, Pháp đang phát triển một thử nghiệm về kiểm tra Covid-19 thông qua chiếc điện thoại thông minh. Theo họ, kiểm tra này có thể nhanh và chính xác hơn khi cung cấp kết quả chỉ trong vòng 10 phút.