Chủ Nhật, 11/04/2021, 04:05 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Làm thật hàng tốt, Việt Nam đón tin tốt từ Mỹ

    Theo Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, liên quan đến xuất khẩu, nhiều khả năng một số loại hàng hóa Việt Nam sẽ không bị đánh thuế. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang rất tốt và có lợi cho người dân cả hai nước.