Biến cơ thể thành nhạc cụ nhờ vòng đeo đặc biệt

Biến cơ thể thành nhạc cụ nhờ vòng đeo đặc biệt

Bạn có tin là bất kỳ chuyển động tay chân nào trên cơ thể của bạn cũng có thể phát ra âm thanh đủ thể loại từ rock, pop, hip hop đến các loại nhạc cụ như guitar, piano? Thiết bị vòng đeo tay, chân đặc biệt kết sẽ mang tới những trải nghiệm vô cùng thú vị.
Tìm ra tốc độ tối đa của âm thanh

Tìm ra tốc độ tối đa của âm thanh

Nhờ thuyết tương đối hẹp của Einstein, chúng ta biết tốc độ ánh sáng trong chân không là tốc độ giới hạn cuối cùng trong vũ trụ nhưng các sóng khác cũng có giới hạn.