vietbao

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của ĐH Thủy lợi như sau :Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy tại Hà Nội (TLA): 2.920 chỉ tiêu. Tại Cơ sở 2: TP Hồ Chí Minh và Bình Dương (TLS): 580 chỉ tiêu