vietbao

Loài giun có 3 giới tính này tạm thời được đặt tên là Auanema sp Chúng tồn tại dưới 3 giới tính khác nhau và khả năng sống sót cao gấp 500 lần so với con người trong môi trường chứa nhiều Arsenic Đặc biệt hơn chúng mang con non bên trong cơ thể giố