vietbao

Những "cái không" đều nhằm để hội viên tự tin với chính mình, xóa bỏ mặc cảm cơ thể, có thể tập trung hoàn toàn vào bài tập và lắng nghe cơ thể mình trong trọn vẹn 30 phút.