vietbao
 • Liều

  Cầu rệu rã thượng thọ Đáng vào bảo tàng cổ Vẫn gồng tải người, xe...

  21:17 10/11/2007

 • Ngổn ngang!

  Đường đào, rào chắn, hố... xà ngầu! Đủng đỉnh thi công hơi bị lâu! Hội đồng phê phán vô trách nhiệm! Vô trách nhiệm đó! Đã làm sao?!

  21:11 10/11/2007


 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao