vietbao

Từ 1921/11, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt NamTrung Quốc lần thứ 5 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).


  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao