Thứ Tư, 12/05/2021, 09:41 (GMT+7) | Điểm tin:
  • 10 sự kiện CNTT-TT tiêu biểu năm 2020

    Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin vừa công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2020. Việt Nam ra chiến lược về chuyển đổi số quốc gia là sự kiện đứng đầu trong bảng danh sách này.