Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:20
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 13:0, 16:40, 21:5, 22:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:50, 11:10, 15:35, 17:30, 19:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:5, 19:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:55, 18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:5, 15:15, 17:25
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:10, 13:40, 15:10, 17:40, 19:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 11:55, 13:20, 14:50, 17:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:45, 15:50, 20:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 11:25, 13:30, 15:50, 17:20, 22:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:25, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:55, 20:35, 21:15, 21:45, 22:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   15:25, 21:40
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 12:30, 14:40, 17:0, 19:30, 11:10, 12:0, 14:10, 16:30, 20:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:5, 13:20, 16:20, 17:5, 19:50, 8:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:40, 18:0, 9:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:5, 16:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:15, 16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 11:50, 15:55, 17:50, 19:0, 13:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:0, 14:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:0, 13:10, 17:30, 20:0, 8:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:55, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:30, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   8:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   18:45, 9:0, 14:20, 22:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   21:15, 19:10, 19:40, 20:10, 20:30, 21:40, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   17:30, 11:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:10, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 19:10, 20:50, 12:20, 16:20, 18:30, 21:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:0, 19:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   18:30, 13:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   17:20, 12:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:20, 15:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:30, 11:20, 19:0, 23:0, 13:10, 15:0, 17:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   20:40, 9:50, 22:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:20, 13:25
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:10, 15:25
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   16:30, 9:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   16:50, 22:20, 11:20, 13:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:45
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   22:5, 21:10, 18:50, 17:45, 16:20, 15:30, 14:45, 13:20, 12:30, 11:45, 10:20, 9:30
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   17:30, 14:20, 10:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   16:30, 12:0, 18:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   20:10, 11:50, 16:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 12:10, 14:15, 16:40, 21:10, 22:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   19:20, 11:20, 9:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:10, 15:20, 9:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:30, 18:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 15:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:20
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   15:30, 10:40, 12:50, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   13:30, 17:35, 15:10, 16:30, 18:5, 9:0, 10:30, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:20, 14:30
Thần Chết   xem phim Thần Chết   22:20, 12:0, 9:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:50, 18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 15:50, 20:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:40, 18:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 16:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 14:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:20, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   18:50, 14:45
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:30
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   14:0, 13:0, 11:0, 10:0, 16:0, 17:0, 19:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   13:50, 18:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   16:10, 11:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   15:30, 10:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 17:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 14:50, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:10, 16:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 10:30, 11:50, 12:20, 13:0, 13:30, 14:50, 16:0, 16:30, 18:0, 22:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   14:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:35, 18:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   17:50, 14:20, 9:40, 19:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   17:35, 9:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:0, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:30, 20:30, 21:0, 22:0, 19:0, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   14:50, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   23:20, 10:30, 11:10, 13:0, 13:30, 14:10, 16:0, 17:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:40
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:40, 10:10, 20:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:30, 17:0, 19:10, 21:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   18:20, 13:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   16:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:25, 22:0, 22:40, 23:10, 23:50, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:40, 13:45, 15:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0, 13:15, 18:0, 14:35, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 15:40, 16:35, 21:25
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 16:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 15:30, 17:30, 18:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   14:0, 10:10, 21:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 19:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:45, 19:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:15, 16:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   16:0, 12:15, 8:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:25, 8:30, 11:35, 12:20, 14:15, 15:35, 16:10, 18:5, 19:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:50, 11:40, 12:40, 14:30, 15:30, 17:20, 20:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:20, 14:5, 17:50, 22:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:40, 10:20, 12:0, 13:40, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 22:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:30, 9:30, 17:30, 21:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 10:35, 12:10, 13:45, 15:20, 16:55, 18:30, 20:5, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15, 18:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:20, 15:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 10:15, 10:40, 11:45, 12:45, 14:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 14:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:30, 15:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:40, 17:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:20, 15:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:10
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   14:50, 11:10, 17:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:10, 15:0, 17:50, 19:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:50, 17:0, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:20, 20:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:10, 15:15, 18:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:20, 16:0, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   17:10, 22:0, 14:30, 10:40
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 11:20, 12:30, 16:20, 20:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   21:30, 10:0, 16:35, 8:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:50
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:40, 13:50, 18:10, 15:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:30, 15:20, 21:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:10, 17:0, 19:10, 23:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   12:20, 9:40, 15:30, 18:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:30, 18:0, 14:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:10, 12:50, 13:30, 16:0, 19:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:20, 21:15, 21:55, 22:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:30, 13:40, 17:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   18:0, 13:50, 9:40, 11:30, 15:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:30, 11:20, 19:50, 22:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:50, 16:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:40, 14:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:10, 15:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   10:10, 14:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 18:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:30, 16:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:40, 18:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:40, 9:20, 13:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   17:0, 8:0, 12:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:10, 23:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:40, 16:10, 20:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 21:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   16:0, 10:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   17:10, 9:30, 13:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:20, 16:10, 14:20, 11:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:10, 16:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   19:20, 15:0, 10:40, 11:40, 12:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 13:20, 15:50, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:50, 20:15, 21:30, 20:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 19:0, 17:20, 13:30, 11:20
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 9:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:30, 10:45, 11:50, 12:30, 13:50, 14:50, 15:30, 16:50, 17:45, 18:30, 23:0
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   16:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:30, 15:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   14:30, 18:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   20:10, 11:20, 18:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:10, 13:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:40, 9:10, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:50, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 12:0, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:30, 19:50, 20:20, 20:50, 21:15, 21:40, 22:0, 22:20, 22:50, 23:25, 23:40, 20:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:35, 9:40, 15:30, 18:25, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:25, 12:25, 16:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:20, 12:10, 14:0, 15:55, 17:45, 19:35, 21:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:35, 10:45, 12:55, 15:5, 17:20, 19:30, 21:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:20, 14:25, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:30, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   18:45, 16:30, 14:35, 12:0, 9:25, 20:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   21:20, 16:10, 13:20, 10:30, 9:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0, 14:15, 22:10, 16:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:25, 14:0, 11:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:40, 15:30, 19:20
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   22:50, 11:25, 13:0, 15:40, 17:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:15, 16:10, 18:10, 9:35, 20:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   16:15, 13:30, 10:45, 9:15, 12:0, 14:45, 17:30, 22:5
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   14:55, 18:45, 11:25
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   16:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   14:35, 16:45, 20:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   13:15, 9:55
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   22:30, 19:0, 20:15, 21:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:45, 15:35, 17:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:25, 13:55, 19:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:10, 14:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:25, 15:25, 17:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 13:0, 17:20, 18:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:45, 10:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:40, 11:35, 15:15, 16:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:45, 14:0, 16:45, 19:0, 22:35, 12:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:35, 21:15, 21:55, 22:25, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 11:30, 12:25, 13:55, 15:55, 17:35, 21:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 11:5, 13:45, 15:20, 17:55, 19:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:5, 16:25, 21:55
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   15:45
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 12:15, 14:50, 18:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:35, 13:15, 19:55, 22:15, 15:45
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   22:20, 18:25, 16:30, 14:20, 13:20, 11:35, 8:55
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:40, 10:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:25, 11:55, 13:50, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:50, 10:50, 8:50, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   20:50, 18:0, 15:10, 12:20, 17:10, 14:20, 11:30, 9:30, 8:40
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:0, 13:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:40, 10:55, 9:10, 14:25, 16:10, 17:55, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:0, 18:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   16:45, 15:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 12:0, 14:30, 16:30, 18:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:15, 14:15, 15:45, 18:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:30, 17:0, 18:15
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:30, 15:30, 18:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 13:30, 21:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:15, 11:0, 13:0, 15:0, 16:15, 20:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 11:45, 13:45, 16:0, 19:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 14:45, 16:45, 18:0, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:30, 14:0, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 13:20, 15:30, 17:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 9:10, 9:40, 11:50, 12:20, 12:50, 15:0, 15:30, 16:0, 18:10, 19:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   18:30, 12:45
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 11:0, 14:40, 19:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:20, 17:0, 21:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 13:15, 17:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:0, 15:0, 17:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:50, 15:45, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40, 17:15, 19:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 15:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 15:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:30, 14:40, 16:40, 18:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:50, 15:40, 18:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 20:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 12:30, 18:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 21:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 13:40, 15:30, 17:20, 22:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 20:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:20, 18:20, 12:15, 15:15, 20:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:35, 9:30, 15:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   18:35, 11:55, 16:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:20, 22:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   19:15, 9:10, 12:20, 14:10, 17:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 20:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:25, 18:10, 13:45, 15:30, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:55, 17:0, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:40, 20:15, 21:20, 20:45, 21:55, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:30, 19:30, 22:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:40, 12:30, 14:35, 15:25, 19:40
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:35, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:35, 13:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:50, 10:30, 16:10, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 16:50, 14:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:5, 15:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   15:25, 11:40, 21:35, 17:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:50, 12:15, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:0, 13:10, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:35, 20:15, 20:40, 21:20, 21:50, 22:30, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:55, 17:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 11:30, 14:20, 17:10
Thần Chết   xem phim Thần Chết   18:0, 9:30, 13:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   8:50, 22:0
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:30, 11:40, 9:55, 15:20, 17:10, 19:0, 20:10, 22:0, 23:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20, 15:45, 22:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 13:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   14:15, 17:15, 11:10, 15:0, 18:30, 20:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   16:45, 20:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:50, 21:25, 22:25, 23:10, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:10, 12:30, 14:40, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 12:35, 15:25, 16:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   15:50, 8:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 13:50, 15:30, 19:0, 10:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:0, 11:40, 13:15, 14:30, 18:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:50, 17:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:35
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 21:40, 22:10, 22:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   14:20, 12:15, 22:45, 21:25, 19:0, 17:0, 11:0, 9:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   22:10, 15:30, 12:35, 9:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   17:10, 15:15, 10:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   18:0, 12:55
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:15, 15:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   23:20, 18:10, 14:50, 8:45, 11:30, 10:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:45, 10:50, 13:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   18:25, 15:0, 9:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   23:25, 16:25, 13:40, 12:5, 9:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:10, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:50, 21:0, 20:25, 19:25, 19:5, 20:5, 22:25, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   14:20, 18:40, 10:10, 9:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 13:45, 16:40, 19:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:30, 9:0, 13:30, 17:50, 16:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 12:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   13:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:20, 13:40, 15:50, 18:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:30, 13:0, 17:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 14:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:40, 16:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:10, 15:20, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:50, 15:30, 16:20, 13:20, 14:50, 12:30, 11:50, 10:20, 9:30
Thần Chết   xem phim Thần Chết   14:30, 10:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:10, 14:20, 16:30, 19:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   21:15, 16:40, 9:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:40, 15:10, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   21:0, 20:45, 21:20, 22:30, 19:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   14:40, 15:20, 9:40, 8:40, 10:40, 12:40, 16:40, 18:40, 20:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   15:40, 21:20, 14:45, 17:35, 11:55, 11:0, 9:5, 18:30
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:55, 13:0, 17:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   17:20, 14:30, 9:0, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 16:20, 22:10, 19:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:25, 13:25, 17:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   14:55, 10:50
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:10, 11:35, 13:50, 15:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:35, 20:25, 21:0, 21:30, 22:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   21:15, 13:0, 8:50, 8:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:20, 13:5, 15:40, 17:20, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:35, 14:20, 18:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 12:45, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:30, 13:25, 15:30, 17:35, 22:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   20:45, 14:55, 13:0, 12:0, 10:35, 9:5, 17:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:0, 15:50, 17:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   15:20, 13:30, 11:35, 8:45, 22:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   18:30, 13:0, 9:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:50, 18:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:10, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   20:10, 19:10, 19:40, 20:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:30, 11:20, 14:10, 17:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:15, 8:30, 10:15, 17:15, 13:55
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:25, 13:10, 14:55, 15:30, 18:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:50, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:40, 15:10, 12:15, 9:20, 20:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:0, 12:45, 16:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:5, 13:35, 18:5, 20:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 10:55, 12:40, 14:45, 16:25, 20:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:25, 18:10, 23:55
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:15, 13:0, 15:5, 18:35, 20:15, 22:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:20, 11:20, 13:5, 15:5, 16:45, 18:20, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:5, 14:50, 18:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:0, 14:25, 16:30, 23:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:10, 13:15, 17:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:40, 21:25, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   13:15, 22:25, 20:0, 9:10, 12:5, 15:0, 17:55
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:5, 17:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:35, 13:50, 17:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   21:0, 9:30, 12:55, 16:45, 23:5
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   12:55, 17:10, 9:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 11:45, 22:45, 17:55, 14:40, 20:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:20, 19:15, 11:15, 16:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 15:5
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   18:30, 11:25, 9:0, 16:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   22:55, 22:15, 21:30, 19:15, 20:0, 20:50