Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:25, 13:5, 17:45, 22:25
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:5, 15:10, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   19:45, 15:5, 10:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:5, 10:0, 10:45, 12:20, 13:0, 14:40, 15:15, 17:0, 17:30, 19:20, 19:45, 20:5, 21:5, 21:40, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   22:20, 13:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:15, 15:30, 17:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   22:5, 17:50, 13:35
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:45, 11:20, 12:50, 15:35, 16:55, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   19:30, 15:20, 11:10
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:45, 16:35, 21:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:40, 15:20, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:15, 10:0, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:10, 21:15, 22:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20, 22:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:25, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 13:10, 17:20, 19:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 20:35
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:10, 14:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   16:30, 20:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:20, 14:50
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   17:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:45, 16:0, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 22:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:5, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:55, 13:55, 18:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   15:20, 9:5, 13:0, 18:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:50, 11:50
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:5, 11:35, 12:25, 13:55, 14:45, 16:15, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:20, 21:45, 22:35, 23:20, 21:15
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   15:15, 18:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 10:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 11:5, 17:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:5, 15:50, 17:15, 21:15, 9:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   23:30, 8:55, 15:20, 19:20, 20:30, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:10, 15:20, 19:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 13:30, 16:15, 19:10, 20:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   13:5, 15:15, 21:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:35, 11:20, 13:0, 14:5, 15:30, 17:10, 17:55, 19:25, 20:5, 20:50, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:50, 12:20, 18:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:25, 11:15, 17:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:50, 17:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 11:40, 15:45, 17:50, 21:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 10:30, 11:45, 13:35, 15:25, 19:30, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   19:10, 13:0, 17:25, 21:40, 9:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 15:15, 19:30, 22:50, 21:0, 16:30
Truy Lùng Quái Yêu 2   xem phim Truy Lùng Quái Yêu 2   14:45
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   15:55, 13:45
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   8:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:30, 10:0, 11:15, 14:0, 16:45, 19:40, 22:30, 21:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 9:15, 11:40, 12:40, 13:10, 15:0, 15:30, 16:0, 17:30, 18:0, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 22:20, 10:45, 12:10, 14:35, 21:50
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   23:10, 17:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 11:10, 13:35, 18:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:40, 18:0, 20:10, 22:15, 14:10, 17:5, 9:50, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:0, 21:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:50, 13:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:40, 16:20, 19:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0, 10:50, 13:10, 14:50, 15:30, 17:50, 19:30, 20:10, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 21:20, 19:5, 14:50, 10:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:50, 10:50, 15:10, 21:50, 17:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 12:50, 17:10, 10:40, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:45, 13:15, 16:30, 19:0, 21:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 15:15, 17:30, 20:30, 22:10
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   13:45
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:15, 14:45, 18:45, 21:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:45, 13:30, 14:15, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:0, 16:45, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:30, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:45, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 17:0, 19:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   14:30, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:40, 17:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   12:10, 18:50
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:45, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:50, 9:20, 11:50, 12:20, 15:15, 18:10, 21:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 20:10, 9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:40, 15:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:40, 9:50
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:40, 16:15, 17:20, 20:0, 20:50, 22:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   18:40, 14:10, 9:35, 9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   17:40, 22:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:15, 13:30, 10:15, 12:45, 15:20, 17:50, 19:40, 20:20, 22:10, 11:45, 12:10, 14:40, 17:10, 9:15, 16:0, 16:45, 18:30, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   18:30, 9:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:20, 15:0, 20:0, 19:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:45, 10:45, 14:55, 21:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:15, 13:15, 17:15, 21:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:25, 14:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:25, 12:5, 13:0, 13:40, 14:20, 15:15, 15:55, 16:35, 17:30, 18:10, 18:50, 19:45, 20:25, 21:5, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:50, 12:45, 16:55, 19:5, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:30, 13:0, 17:30, 22:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:0, 15:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:30, 15:25, 18:10, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   22:40, 17:40, 10:50
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   17:20, 12:30, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 14:20, 19:10, 20:20
Nàng Thơ Của Quỷ   xem phim Nàng Thơ Của Quỷ   13:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 10:10, 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:55, 22:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:55, 18:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 15:35, 20:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:40, 13:45, 18:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   21:10, 16:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:25, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0, 15:10, 19:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:50, 19:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:0, 18:0, 18:40, 19:20, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   16:40, 13:25
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:10, 15:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:50, 17:15, 11:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 10:50, 13:0, 17:20, 21:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:0, 14:40, 18:35, 20:30, 21:15, 22:30, 9:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   21:40, 19:30, 13:20
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:25, 11:35, 17:15, 21:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:55
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:10, 11:0, 9:50, 8:40, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:0, 19:10, 20:20, 21:30, 22:40, 23:50, 23:59
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:30, 15:45, 17:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:15, 13:30, 19:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   15:35
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 11:15, 13:25, 19:5, 23:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50, 23:15, 23:55
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:10, 13:30, 19:55, 22:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:55, 13:25, 15:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:35, 11:30, 14:10, 22:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40, 9:0, 11:20, 13:40, 15:30, 16:0, 17:40, 18:20, 20:0, 20:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:35, 13:40, 17:55, 18:55, 20:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 11:35, 17:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:50, 15:35, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 14:5, 16:15, 18:30, 20:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:50, 16:40, 18:35, 20:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:10, 19:15, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 16:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:35, 14:35, 9:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:25, 11:20, 23:0, 22:15, 21:15, 20:40, 9:0, 18:20, 17:5, 12:15, 13:40, 16:0, 15:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:45, 13:5, 14:40, 17:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   17:5, 8:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   21:5, 12:40, 16:35, 9:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:45, 13:55, 17:55, 20:5, 22:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:15, 9:15, 15:10, 18:55, 20:50, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:50, 12:45, 19:30, 21:5, 22:55
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:10, 13:10, 23:15, 21:10, 8:45, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:45, 14:35, 17:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:25, 11:40, 13:55, 10:55, 17:5, 12:40, 14:55, 16:10, 18:55, 20:15, 21:0, 22:30
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:55, 12:45, 18:25
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   23:20, 17:10, 9:5
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   23:0, 11:0, 15:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:0, 8:50, 17:0, 10:30, 18:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   19:5, 21:25, 9:5, 23:15, 14:40, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:15, 16:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 21:55, 16:45, 19:20, 14:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:20, 10:45, 9:50, 9:0, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:15, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:45, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 16:20, 14:0, 21:0, 18:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 22:0, 17:35
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 13:10, 15:20, 21:55, 19:35
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   22:0, 18:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:20, 11:35, 14:50, 17:20, 22:5
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   22:0, 15:50, 13:30, 11:10, 23:50, 22:45, 17:35, 16:50, 15:15, 14:30, 12:55, 12:10, 9:50, 8:50
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:55, 11:20, 12:55, 16:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:5, 9:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:55, 14:5, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:15, 10:45, 15:25, 17:35, 21:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 11:0, 15:55, 17:50, 21:50, 23:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:5, 11:50, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 14:35, 19:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:50, 16:25, 12:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   16:10, 21:40, 20:45, 19:25, 18:30, 17:0, 14:40, 13:50, 12:20, 11:30, 9:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 15:0, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:55, 16:55, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   21:45, 15:10, 19:35, 17:20, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:20, 15:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   14:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   22:10, 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:40, 17:30, 19:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:30, 13:30, 15:10, 17:10, 20:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   14:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:45, 18:10, 11:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:50, 19:10, 18:35, 17:30, 16:50, 15:10, 14:30, 12:50, 12:10, 10:30, 9:50, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:50, 14:5, 16:20, 20:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   16:10, 9:45, 22:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:20, 9:0, 13:40, 16:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:10, 14:50, 17:40, 19:10, 21:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 22:0, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:10, 17:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:10, 23:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:10, 13:10, 15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   22:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:10, 14:30, 18:45, 8:50, 20:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:20, 17:30, 19:30, 23:10, 9:0, 11:10, 12:30, 15:20, 16:45, 21:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:50, 11:45, 13:40, 14:30, 17:15, 20:0, 21:50, 22:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:40, 23:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:0, 18:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45, 11:50, 16:0, 20:10, 22:15
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   23:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   19:30, 18:40, 17:10, 16:10, 14:50, 13:50, 12:30, 10:10, 9:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 16:30, 21:0, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:40, 13:0, 10:10, 18:30, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:0, 10:35, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:25, 16:20, 17:0, 17:50, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:50, 15:50, 17:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:0, 15:20
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 19:40, 22:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 13:10, 17:30, 20:40, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:40, 12:20, 15:0, 17:50, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:50, 18:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:50, 20:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 15:10, 19:40, 21:40
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   17:20, 12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:40, 13:25, 16:20, 20:50, 22:10, 17:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 10:50, 12:20, 13:10, 14:40, 15:30, 17:0, 17:50, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 15:25
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   11:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 11:45, 12:50, 14:0, 15:10, 16:10, 17:30, 18:30, 19:10, 19:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:20, 14:30, 16:40, 12:25, 13:20, 18:50, 20:10, 21:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 11:10, 13:50, 14:10, 16:30, 19:10, 21:50, 19:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 20:10, 21:0, 22:30, 10:40, 12:25, 13:10, 15:30, 17:50, 20:50, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 12:10, 13:50, 21:30, 15:50, 17:50, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   19:5, 10:0, 16:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 18:50, 23:30, 16:50, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:20, 16:0, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:10, 18:10, 16:50, 15:50, 9:50, 8:50, 11:10, 12:10, 13:30, 14:30, 20:30, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 18:40, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 13:10, 14:0, 17:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:0, 15:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:10, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:40, 22:10, 9:15, 20:20, 23:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:20, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:5, 13:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:0, 8:15, 11:0, 13:45, 16:30, 19:15, 22:0, 14:45, 17:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:50, 10:50, 12:20, 13:20, 14:50, 15:50, 17:15, 18:15, 19:40, 20:40, 22:10, 23:10, 10:20, 11:50, 12:50, 14:20, 15:20, 17:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   17:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   18:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:25, 20:0, 11:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:50, 13:20, 14:0, 15:30, 16:10, 17:40, 9:0, 9:40, 11:10, 22:40, 22:0, 21:20, 20:30, 19:50, 19:10, 18:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   23:30, 17:35, 8:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   18:0, 13:35, 9:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   21:15, 11:45, 23:10, 15:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 12:40, 14:50, 17:0, 18:15, 22:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 9:45, 10:40, 12:35, 13:40, 14:30, 16:25, 19:25, 20:20, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:10, 9:30, 12:10, 14:50, 17:35, 20:20, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 15:20, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:30, 19:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:50, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:50, 16:50, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0, 23:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:0, 9:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   19:20, 16:30, 13:50, 11:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:0, 11:0, 10:20, 12:40, 9:40, 19:40, 19:0, 18:0, 17:20, 16:40, 15:40, 15:0, 14:20, 13:20, 20:20, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   12:50, 21:20, 16:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:50, 14:50, 18:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0, 10:10, 14:10, 18:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:20, 11:50, 9:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 10:20, 11:0, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:10, 14:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:5, 11:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 19:20, 21:0, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 12:20, 16:30, 18:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:10, 12:40, 13:50, 16:30, 17:40, 19:10, 20:30, 21:50, 23:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:45, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:20, 16:20, 17:0, 17:20, 18:45, 19:40, 20:10, 21:0, 22:0, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:20, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:20, 16:15, 18:0, 22:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   10:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   22:40, 21:40, 20:0, 19:15, 15:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   0:10, 13:10, 15:45, 20:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 16:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 8:50, 11:10, 13:30, 18:10, 20:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   21:20, 9:10, 13:20, 15:30, 19:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:20, 21:50, 17:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   15:50, 11:40, 14:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   7:40, 9:45, 14:0, 18:15, 20:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:0, 16:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:0, 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50