Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:25, 13:5, 17:45, 22:25
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:5, 15:10, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   19:45, 15:5, 10:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:5, 10:0, 10:45, 12:20, 13:0, 14:40, 15:15, 17:0, 17:30, 19:20, 19:45, 20:5, 21:5, 21:40, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   22:20, 13:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:15, 15:30, 17:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   22:5, 17:50, 13:35
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:45, 11:20, 12:50, 15:35, 16:55, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   19:30, 15:20, 11:10
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:45, 16:35, 21:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:40, 15:20, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:15, 10:0, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:10, 21:15, 22:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20, 22:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:25, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 13:10, 17:20, 19:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 20:35
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:10, 14:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   16:30, 20:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:20, 14:50
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   17:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:45, 16:0, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 22:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:5, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:55, 13:55, 18:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   15:20, 9:5, 13:0, 18:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:50, 11:50
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:5, 11:35, 12:25, 13:55, 14:45, 16:15, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:20, 21:45, 22:35, 23:20, 21:15
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   15:15, 18:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 10:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 11:5, 17:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:5, 15:50, 17:15, 21:15, 9:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   23:30, 8:55, 15:20, 19:20, 20:30, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:10, 15:20, 19:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 13:30, 16:15, 19:10, 20:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   13:5, 15:15, 21:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:35, 11:20, 13:0, 14:5, 15:30, 17:10, 17:55, 19:25, 20:5, 20:50, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:50, 12:20, 18:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:25, 11:15, 17:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:50, 17:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 11:40, 15:45, 17:50, 21:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 10:30, 11:45, 13:35, 15:25, 19:30, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   19:10, 13:0, 17:25, 21:40, 9:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 15:15, 19:30, 22:50, 21:0, 16:30
Truy Lùng Quái Yêu 2   xem phim Truy Lùng Quái Yêu 2   14:45
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   15:55, 13:45
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   8:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:30, 10:0, 11:15, 14:0, 16:45, 19:40, 22:30, 21:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 9:15, 11:40, 12:40, 13:10, 15:0, 15:30, 16:0, 17:30, 18:0, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 22:20, 10:45, 12:10, 14:35, 21:50
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   23:10, 17:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 11:10, 13:35, 18:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:40, 18:0, 20:10, 22:15, 14:10, 17:5, 9:50, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:0, 21:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:50, 13:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:40, 16:20, 19:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0, 10:50, 13:10, 14:50, 15:30, 17:50, 19:30, 20:10, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 21:20, 19:5, 14:50, 10:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:50, 10:50, 15:10, 21:50, 17:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 12:50, 17:10, 10:40, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:45, 13:15, 16:30, 19:0, 21:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 15:15, 17:30, 20:30, 22:10
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   13:45
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:15, 14:45, 18:45, 21:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:45, 13:30, 14:15, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:0, 16:45, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:30, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:45, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 17:0, 19:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   14:30, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:40, 17:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   12:10, 18:50
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:45, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:50, 9:20, 11:50, 12:20, 15:15, 18:10, 21:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 20:10, 9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:40, 15:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:40, 9:50
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:40, 16:15, 17:20, 20:0, 20:50, 22:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   18:40, 14:10, 9:35, 9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   17:40, 22:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:15, 13:30, 10:15, 12:45, 15:20, 17:50, 19:40, 20:20, 22:10, 11:45, 12:10, 14:40, 17:10, 9:15, 16:0, 16:45, 18:30, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   18:30, 9:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:20, 15:0, 20:0, 19:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:45, 10:45, 14:55, 21:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:15, 13:15, 17:15, 21:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:25, 14:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:25, 12:5, 13:0, 13:40, 14:20, 15:15, 15:55, 16:35, 17:30, 18:10, 18:50, 19:45, 20:25, 21:5, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:50, 12:45, 16:55, 19:5, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:30, 13:0, 17:30, 22:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:0, 15:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:30, 15:25, 18:10, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   22:40, 17:40, 10:50
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   17:20, 12:30, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 14:20, 19:10, 20:20
Nàng Thơ Của Quỷ   xem phim Nàng Thơ Của Quỷ   13:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 10:10, 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:55, 22:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:55, 18:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 15:35, 20:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:40, 13:45, 18:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   21:10, 16:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:25, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0, 15:10, 19:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:50, 19:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:0, 18:0, 18:40, 19:20, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   16:40, 13:25
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:10, 15:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:50, 17:15, 11:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 10:50, 13:0, 17:20, 21:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:0, 14:40, 18:35, 20:30, 21:15, 22:30, 9:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   21:40, 19:30, 13:20
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:25, 11:35, 17:15, 21:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:55
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:10, 11:0, 9:50, 8:40, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:0, 19:10, 20:20, 21:30, 22:40, 23:50, 23:59
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:30, 15:45, 17:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:15, 13:30, 19:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   15:35
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 11:15, 13:25, 19:5, 23:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50, 23:15, 23:55
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:10, 13:30, 19:55, 22:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:55, 13:25, 15:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:35, 11:30, 14:10, 22:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40, 9:0, 11:20, 13:40, 15:30, 16:0, 17:40, 18:20, 20:0, 20:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:35, 13:40, 17:55, 18:55, 20:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 11:35, 17:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:50, 15:35, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 14:5, 16:15, 18:30, 20:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:50, 16:40, 18:35, 20:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:10, 19:15, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 16:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:35, 14:35, 9:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:25, 11:20, 23:0, 22:15, 21:15, 20:40, 9:0, 18:20, 17:5, 12:15, 13:40, 16:0, 15:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:45, 13:5, 14:40, 17:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   17:5, 8:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   21:5, 12:40, 16:35, 9:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:45, 13:55, 17:55, 20:5, 22:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:15, 9:15, 15:10, 18:55, 20:50, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:50, 12:45, 19:30, 21:5, 22:55
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:10, 13:10, 23:15, 21:10, 8:45, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:45, 14:35, 17:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:25, 11:40, 13:55, 10:55, 17:5, 12:40, 14:55, 16:10, 18:55, 20:15, 21:0, 22:30
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:55, 12:45, 18:25
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   23:20, 17:10, 9:5
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   23:0, 11:0, 15:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:0, 8:50, 17:0, 10:30, 18:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   19:5, 21:25, 9:5, 23:15, 14:40, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:15, 16:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 21:55, 16:45, 19:20, 14:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:20, 10:45, 9:50, 9:0, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:15, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:45, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 16:20, 14:0, 21:0, 18:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 22:0, 17:35
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 13:10, 15:20, 21:55, 19:35
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   22:0, 18:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:20, 11:35, 14:50, 17:20, 22:5
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   22:0, 15:50, 13:30, 11:10, 23:50, 22:45, 17:35, 16:50, 15:15, 14:30, 12:55, 12:10, 9:50, 8:50
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:55, 11:20, 12:55, 16:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:5, 9:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:55, 14:5, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:15, 10:45, 15:25, 17:35, 21:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 11:0, 15:55, 17:50, 21:50, 23:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:5, 11:50, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 14:35, 19:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:50, 16:25, 12:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   16:10, 21:40, 20:45, 19:25, 18:30, 17:0, 14:40, 13:50, 12:20, 11:30, 9:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 15:0, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:55, 16:55, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   21:45, 15:10, 19:35, 17:20, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:20, 15:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   14:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   22:10, 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:40, 17:30, 19:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:30, 13:30, 15:10, 17:10, 20:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   14:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:45, 18:10, 11:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:50, 19:10, 18:35, 17:30, 16:50, 15:10, 14:30, 12:50, 12:10, 10:30, 9:50, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:50, 14:5, 16:20, 20:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   16:10, 9:45, 22:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:20, 9:0, 13:40, 16:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:10, 14:50, 17:40, 19:10, 21:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 22:0, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:10, 17:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:10, 23:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:10, 13:10, 15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   22:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:10, 14:30, 18:45, 8:50, 20:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:20, 17:30, 19:30, 23:10, 9:0, 11:10, 12:30, 15:20, 16:45, 21:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:50, 11:45, 13:40, 14:30, 17:15, 20:0, 21:50, 22:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:40, 23:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:0, 18:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45, 11:50, 16:0, 20:10, 22:15
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   23:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   19:30, 18:40, 17:10, 16:10, 14:50, 13:50, 12:30, 10:10, 9:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 16:30, 21:0, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:40, 13:0, 10:10, 18:30, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:0, 10:35, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:25, 16:20, 17:0, 17:50, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:50, 15:50, 17:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:0, 15:20
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 19:40, 22:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 13:10, 17:30, 20:40, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:40, 12:20, 15:0, 17:50, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:50, 18:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:50, 20:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 15:10, 19:40, 21:40
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   17:20, 12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:40, 13:25, 16:20, 20:50, 22:10, 17:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 10:50, 12:20, 13:10, 14:40, 15:30, 17:0, 17:50, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 15:25
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   11:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 11:45, 12:50, 14:0, 15:10, 16:10, 17:30, 18:30, 19:10, 19:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:20, 14:30, 16:40, 12:25, 13:20, 18:50, 20:10, 21:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 11:10, 13:50, 14:10, 16:30, 19:10, 21:50, 19:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 20:10, 21:0, 22:30, 10:40, 12:25, 13:10, 15:30, 17:50, 20:50, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 12:10, 13:50, 21:30, 15:50, 17:50, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   19:5, 10:0, 16:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 18:50, 23:30, 16:50, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:20, 16:0, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:10, 18:10, 16:50, 15:50, 9:50, 8:50, 11:10, 12:10, 13:30, 14:30, 20:30, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 18:40, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 13:10, 14:0, 17:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:0, 15:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:10, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:40, 22:10, 9:15, 20:20, 23:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:20, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:5, 13:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:0, 8:15, 11:0, 13:45, 16:30, 19:15, 22:0, 14:45, 17:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:50, 10:50, 12:20, 13:20, 14:50, 15:50, 17:15, 18:15, 19:40, 20:40, 22:10, 23:10, 10:20, 11:50, 12:50, 14:20, 15:20, 17:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   17:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   18:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:25, 20:0, 11:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:50, 13:20, 14:0, 15:30, 16:10, 17:40, 9:0, 9:40, 11:10, 22:40, 22:0, 21:20, 20:30, 19:50, 19:10, 18:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   23:30, 17:35, 8:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   18:0, 13:35, 9:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   21:15, 11:45, 23:10, 15:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 12:40, 14:50, 17:0, 18:15, 22:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 9:45, 10:40, 12:35, 13:40, 14:30, 16:25, 19:25, 20:20, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:10, 9:30, 12:10, 14:50, 17:35, 20:20, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 15:20, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:30, 19:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:50, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:50, 16:50, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0, 23:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:0, 9:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   19:20, 16:30, 13:50, 11:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:0, 11:0, 10:20, 12:40, 9:40, 19:40, 19:0, 18:0, 17:20, 16:40, 15:40, 15:0, 14:20, 13:20, 20:20, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   12:50, 21:20, 16:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:50, 14:50, 18:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0, 10:10, 14:10, 18:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:20, 11:50, 9:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 10:20, 11:0, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:10, 14:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:5, 11:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 19:20, 21:0, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 12:20, 16:30, 18:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:10, 12:40, 13:50, 16:30, 17:40, 19:10, 20:30, 21:50, 23:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:45, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:20, 16:20, 17:0, 17:20, 18:45, 19:40, 20:10, 21:0, 22:0, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:20, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:20, 16:15, 18:0, 22:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   10:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   22:40, 21:40, 20:0, 19:15, 15:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   0:10, 13:10, 15:45, 20:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 16:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 8:50, 11:10, 13:30, 18:10, 20:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   21:20, 9:10, 13:20, 15:30, 19:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:20, 21:50, 17:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   15:50, 11:40, 14:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   7:40, 9:45, 14:0, 18:15, 20:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:0, 16:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:0, 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50


 • Thieu ta CSGT dung xe dac chung cho em be di benh vien trong ngay cam duong
  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường

  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường; "Bà hỏa" ghé thăm trong đêm, 9 căn nhà bốc cháy ngùn ngụt; Làm rõ vụ nam thanh niên đi bộ lao vào xe ben tử tự lúc nửa đêm; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

 • Co gai 9X roi tu tang cao chung cu xuong dat tu vong
  Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

  'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài; Phát hiện lái xe dương tính với ma túy do uống rượu anh túc; Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu từ trần

 • 2 nu sinh lop 9 bong dung mat tich bi an
  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn

  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn; Nữ nhân viên quán karaoke tử vong trong nhà tắm; Kỷ luật hai nhân viên ném hành lý của khách ở sân bay Đà Nẵng; Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.