Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xóm Trọ 3D   xem phim Xóm Trọ 3D   16:30 Các loại khác
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:15, 18:25
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   13:0, 21:25
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:10, 11:50, 14:30, 19:0, 21:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:25, 11:45, 14:5, 16:25, 18:45, 21:0
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   12:15, 14:5, 19:55, 21:45
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   14:50, 20:10
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   10:10, 21:50
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:0, 12:50, 18:0, 19:30
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xóm Trọ 3D   xem phim Xóm Trọ 3D   9:30, 10:40, 12:30, 16:0, 18:20, 20:10, 22:0 Các loại khác
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   14:0, 16:40, 21:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:20, 11:30, 13:40, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:0, 11:40, 17:40
First Kill   xem phim First Kill   11:20, 19:50
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   12:40, 18:0
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:20, 11:0, 14:30, 17:50, 19:40, 21:40
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:40, 13:10, 16:10, 19:30, 21:40
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   9:30, 11:50, 13:20, 15:30, 19:20, 21:30
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   14:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xóm Trọ 3D   xem phim Xóm Trọ 3D   15:40 Các loại khác
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:0, 14:5, 18:10
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   22:30
Ngộ Không Kỳ Truyện   xem phim Ngộ Không Kỳ Truyện   10:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:35, 9:20, 10:10, 11:0, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:0, 15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:10, 19:50, 20:40, 21:35, 22:15, 23:10
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   9:30, 13:50
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:20, 13:15, 17:45, 20:0, 22:15
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   11:40, 18:25
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   12:0, 16:0, 20:15
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:10, 10:30, 12:50, 15:5, 16:10, 17:20, 19:40, 20:30, 22:0, 22:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:50, 12:10, 14:30, 17:0, 19:20, 21:45
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:30, 10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:0, 21:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xóm Trọ 3D   xem phim Xóm Trọ 3D   10:15, 13:30, 15:35, 18:0 Các loại khác
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   10:50, 15:20, 19:55, 22:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:35, 22:50
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   11:0, 14:40, 19:50, 23:30
First Kill   xem phim First Kill   12:45, 16:20, 21:35
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   8:35, 12:5
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:10, 11:25, 15:15, 18:15, 21:20, 23:0
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 19:10, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   9:15, 13:0, 16:55
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:10, 13:45, 17:25, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:10
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   22:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 9:50, 11:0, 11:30, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:20, 22:0, 23:0
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   11:40, 16:0, 21:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:30, 11:20, 13:50, 17:30, 19:40
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   9:10, 15:30
First Kill   xem phim First Kill   8:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:20, 13:30, 22:0
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:20, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:40
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:0
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   13:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:20, 9:20, 10:50, 11:50, 13:20, 14:20, 15:50, 17:0, 18:15, 19:30, 20:40, 22:0, 23:10
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   9:10, 23:55
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:45, 13:10, 15:30, 16:45, 19:50, 21:10, 23:30
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   11:0, 17:45
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:50, 10:0, 11:20, 12:15, 13:40, 14:30, 16:50, 18:40, 19:20, 21:40, 22:30
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:15, 10:40, 11:10, 13:0, 15:20, 16:20, 17:40, 20:0, 21:0, 22:20, 23:20
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   22:10
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:0, 18:10, 19:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   19:30
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   14:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10, 22:50
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   8:0, 12:20, 21:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   21:20, 23:35
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   10:10, 17:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:20, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20, 23:40
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:30, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:10, 22:15
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   9:20
Ngộ Không Kỳ Truyện   xem phim Ngộ Không Kỳ Truyện   10:10, 15:10, 20:10
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:10, 12:10, 12:40, 14:10, 14:40, 17:10, 17:40, 19:10, 19:40, 22:10, 22:40
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   8:50, 13:40, 18:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:40, 11:10, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 20:30, 21:20, 22:50
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   13:10, 17:50
First Kill   xem phim First Kill   16:0
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   8:20, 20:0, 23:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:40, 11:0, 11:40, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20, 22:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:15, 9:0, 11:20, 13:50, 15:20, 16:20, 18:50, 21:15, 23:40
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   10:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:50, 13:50, 15:20, 16:20, 17:40, 18:50, 19:45, 21:20
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   9:20, 20:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   15:10, 17:30, 22:10
First Kill   xem phim First Kill   22:50
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   13:20, 20:0, 21:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:20, 10:30, 12:40, 14:50, 17:10, 19:30, 22:0
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:35, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:15, 22:30
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   11:20, 18:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:0, 11:10, 13:30, 15:40, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:10, 9:40, 11:40, 12:20, 14:0, 16:30, 17:0, 18:50, 21:10
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   9:0, 22:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   10:50, 13:0, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   8:45, 13:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   10:0, 12:0, 14:10, 14:40, 16:20, 19:20, 20:30, 21:30, 22:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:30, 11:50, 14:20, 16:40, 19:0, 19:50, 21:20
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   11:10, 15:30, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:15, 18:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:10, 10:0, 11:45, 12:30, 15:0, 16:20, 17:30, 20:0, 22:30
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   10:10, 23:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:0, 11:15, 12:10, 13:30, 15:45, 16:45, 18:0, 20:15, 21:15, 22:30
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   13:10, 17:40
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:50, 11:10, 12:20, 14:30, 15:50, 17:0, 19:0, 20:30, 22:0, 23:30
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:50, 13:25, 15:20, 18:10, 19:20, 20:45, 22:45
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:55, 11:0, 14:45, 19:50, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:0, 17:0
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   20:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:30, 9:20, 10:50, 11:40, 13:10, 14:0, 15:30, 16:20, 17:50, 18:50, 20:20, 21:10, 22:40, 23:30
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   23:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:20, 11:10, 13:20, 15:0, 17:10, 19:10, 22:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:10, 9:0, 10:20, 12:40, 14:40, 15:40, 18:0, 19:20, 20:10, 21:30, 23:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 21:20, 23:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   10:30, 12:30, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:0, 19:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:20, 10:10, 11:50, 12:40, 13:50, 14:20, 15:10, 16:50, 17:40, 19:20, 20:10, 20:40, 21:50, 22:40
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   10:30, 15:0
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:10, 12:45, 17:20
First Kill   xem phim First Kill   8:0
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:30, 11:40, 16:20, 18:30, 23:10
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:50, 11:10, 13:30, 15:20, 15:50, 18:10, 20:30, 21:40, 22:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:40, 13:0, 17:40, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:40
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   15:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 19:40, 21:55
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   11:55, 18:15, 20:0, 21:45
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:20, 16:20, 18:0
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:50, 13:40
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   21:40
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   11:0
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   19:45
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   12:55, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   16:0
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   22:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 9:20, 10:20, 11:20, 11:50, 12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:50, 17:50, 19:20, 20:50, 21:50, 22:35, 23:20
Những Kẻ Khát Tình   xem phim Những Kẻ Khát Tình   13:45, 23:30
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   9:30, 14:0, 18:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   11:40, 16:10, 20:40, 23:0
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   8:15, 10:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   8:0, 18:0, 22:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   10:0, 11:30, 12:15, 14:30, 16:45, 18:20, 19:0, 20:20, 21:15
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:10, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:10, 13:50, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:30, 17:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:30, 20:50, 23:10
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   10:20, 14:40, 21:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:10, 12:30, 16:50, 19:0
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   9:30, 21:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:10, 15:40, 19:50, 21:50, 23:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:40, 11:10, 11:50, 13:20, 14:0, 16:10, 17:40, 18:20, 20:30, 22:40
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:10, 10:30, 12:45, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0, 23:30
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:40, 11:30, 15:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:30, 17:40
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   11:10, 16:0, 20:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:30, 10:30, 11:50, 14:10, 15:10, 17:30, 18:50, 19:50, 22:10
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   13:50, 18:40
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:0, 9:50, 14:0, 18:10, 22:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   12:0, 16:10, 20:20, 21:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:10, 11:20, 12:50, 13:30, 15:40, 16:30, 17:50, 20:0, 21:10, 22:20
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:20, 13:20, 15:30, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:40, 11:30, 17:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:50, 11:20, 13:40, 16:0, 18:30, 21:0
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   12:10, 23:30
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   12:40, 15:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:10, 13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:10, 17:0, 18:50
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   8:10
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 9:40, 12:0, 13:20, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   8:30, 10:40
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:50, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   9:10, 20:40
First Kill   xem phim First Kill   22:45
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:30, 10:10, 11:40, 12:50, 14:40, 19:10, 23:35
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   11:0, 12:20, 13:50, 16:50, 21:20
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   11:10, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   21:20
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:50, 11:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   8:45, 18:25
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:0, 17:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   8:30, 12:35, 18:35
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:20, 10:25, 16:25
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   14:55, 19:35, 21:20
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   11:0
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   14:0, 21:0
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:15, 10:15, 13:45, 16:15, 18:30, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 19:45, 22:0
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:0, 10:45, 13:0, 22:0
First Kill   xem phim First Kill   9:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:30, 12:30, 14:15, 18:0
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   13:30, 21:30
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:45, 21:45
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   11:45
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   11:30, 16:30, 18:0
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   12:0, 17:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   8:40, 15:50
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:30, 14:40, 19:15
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 19:20, 21:35
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   10:50, 12:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   11:0
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   13:25, 15:55, 21:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 11:15, 12:40, 14:55, 17:0, 19:15, 21:5
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:50, 15:15, 17:10, 18:55, 20:35, 22:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:40, 11:40, 13:5, 15:30, 17:55, 20:20
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:20, 11:45
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   11:30
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   8:50, 18:15, 20:0
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   11:10
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:30
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   9:10
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   17:5
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:20
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   10:40
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:0, 15:25
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   15:15
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   8:45, 19:35
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   9:40, 12:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 11:0, 12:0
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   10:55
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:50
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:40
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   10:55
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:35, 11:45
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   8:40
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   11:30
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   11:35, 16:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 12:0, 14:20, 16:0, 16:40, 19:0, 20:25, 21:20
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   10:0
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:20, 15:35, 19:35
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   11:50, 13:55, 18:20, 19:20
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:20, 14:20, 21:25
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   13:20, 21:40
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   11:25, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:30, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   11:5, 15:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:0, 19:15
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   10:50, 21:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   8:10, 12:25, 16:40, 18:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   10:15, 14:30, 20:50
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   12:55, 17:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:5, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:5, 19:15, 20:15, 21:35
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   11:5, 14:10, 18:30, 22:35
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   12:55, 16:45, 18:40
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:15, 10:25, 11:10, 12:50, 14:30, 16:10, 17:50, 19:30, 20:10, 21:10, 21:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   10:55, 13:5, 15:15, 16:0, 17:25, 19:35, 20:35, 21:45, 22:45
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:10, 14:50, 17:15
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:10, 12:10, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 11:5, 14:50, 21:15, 23:20
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:0, 13:0, 17:10, 19:25, 22:5, 23:55
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   11:20, 17:20, 22:25
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   9:5, 15:5, 18:45
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:25, 11:10, 12:50, 13:25, 14:30, 16:10, 17:5, 17:50, 19:30, 20:45, 21:10, 22:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:5, 10:50, 13:5, 15:20, 17:35, 19:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10, 23:20
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:10, 13:20, 15:20, 19:20, 21:20, 23:35
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   11:20, 15:20, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 9:50, 11:10, 12:50, 13:40, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 19:50, 20:30, 21:10, 22:20, 23:0
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   10:45, 23:50
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   12:0, 15:50, 19:0, 23:30
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   9:50, 18:20
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   12:20, 14:40, 19:20, 21:40, 22:30
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:0, 13:30, 14:20, 16:40, 20:10
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:40, 11:20, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:30, 13:30, 16:20, 21:55
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:5, 10:55, 15:50, 21:5
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   9:25, 12:55, 17:0
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   10:55, 14:40, 19:5
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:15, 10:55, 12:35, 14:15, 15:55, 17:35, 19:15, 20:55, 22:35
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   11:50, 14:5, 17:40, 20:30, 22:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22:0, 23:0
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   11:30, 15:0, 19:55, 22:55
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:0, 12:45, 16:40, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:30, 10:45, 13:5, 17:35, 19:55, 22:15
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   8:30, 16:50, 23:10
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   14:45, 18:25
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   12:15, 16:10, 17:50
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   8:20, 9:0, 10:0, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:0, 16:40, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 22:15, 22:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   10:20, 14:45, 18:10, 20:25, 22:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   10:40, 12:35, 15:25, 17:0, 20:35, 22:40
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   8:45, 15:50, 20:50
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   8:25, 10:20, 12:50, 14:15, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 18:20, 20:10, 21:30, 22:30
Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   xem phim Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược   11:45
Cuộc Di Tản   xem phim Cuộc Di Tản   8:50, 9:10, 11:20, 13:10, 13:30, 13:50, 15:40, 17:30, 17:50, 20:0, 22:10
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:20, 11:0, 11:30, 12:50, 13:40, 15:20, 15:50, 17:10, 18:0, 19:0, 19:40, 21:10, 21:50, 23:20
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   9:30, 16:0, 20:40, 23:0
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   8:40, 10:40, 15:0, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:0
Khi Thú Cưng Là Khủng Long   xem phim Khi Thú Cưng Là Khủng Long   11:0
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   10:50
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:50
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   12:0
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   9:0, 10:50, 13:10, 15:55, 17:0, 20:0, 21:0, 21:50
Siêu Mèo   xem phim Siêu Mèo   11:40, 15:0
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 23:0
Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   xem phim Valerian và Thành phố ngàn hành tinh   9:20, 13:40, 17:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   12:40, 14:50, 22:50
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   9:10, 11:10, 17:0
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   19:0


 • Thoi su 24h277 Hai vo chong tu vong voi nhieu vet chem
  Thời sự 24h(27/7): Hai vợ chồng tử vong với nhiều vết chém

  Sự thật chuyện lơ xe say rượu đuổi khách Tây khỏi xe gây phẫn nộ; Từ vụ gây khó dễ khi khai tử: Muôn kiểu cán bộ bị tố "hành" dân; Câu chuyện cảm động về 3 người phụ nữ 9 năm cùng nhau trông nom nghĩa trang liệt sĩ; Vụ mộ vợ vua bị san: Bộ VH-TT&DL lên tiếng; Chôn rác thải y tế đầu nguồn nước: Chủ trang trại nói do sơ suất

 • Thoi su 24h267 Thieu 5 ngan dong khach di vu truong bi danh chet
  Thời sự 24h(26/7): Thiếu 5 ngàn đồng khách đi vũ trường bị đánh chết

  Đi 6 lượt mới có chứng tử: Phường Văn Miếu xin gỡ chia sẻ trên facebook; Khi "bùa hộ mệnh" thoát tội trong những đại án là giấy chứng nhận tâm thần; Việt Nam từng có "đại dịch" sốt xuất huyết khiến 1.500 người tử vong; Cả khu dân cư ở Sài Gòn chống trả nhóm người ăn “gan hùm”; Vụ hơn 70 trẻ bị sùi mào gà: Kiến nghị bắt khẩn cấp chủ phòng khám "chui"

 • Thoi su 24h257 Giet vo chon xac bi phat hien sau 10 nam
  Thời sự 24h(25/7): Giết vợ chôn xác bị phát hiện sau 10 năm

  Cải cách thủ tục hành chính: Khó từ giấy ly hôn; Thực hư chuyện phải "lót tay" phường mới làm giấy chứng tử; Từ bao giờ nút share của Facebook lại trở thành thứ "vũ khí’ đáng sợ tới vậy?; Sự trùng hợp nguy hiểm giữa cơn bão số 4 và cơn bão số 2; Đốt xe, đánh người vì nghi bắt cóc trẻ em: Đừng nhân danh lẽ phải!

 • Thoi su 24h247 Chong giet vo sau khi viet may cau len tuong
  Thời sự 24h(24/7): Chồng giết vợ sau khi viết mấy câu lên tường

  Báo Tây viết về kế hoạch cấm xe máy ở Hà Nội; Tin đồn bắt cóc trẻ em: Những lượt share câu like vấy máu và đám đông ngu dốt; Du khách tố bị "chặt chém" hơn 6 triệu đồng cho một bữa ăn; Cô gái 9X tung tin máy bay rơi ở Nội Bài khai những gì?; Vụ cả làng đánh người, đốt xe: Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm

 • Thoi su 24h207 Be trai tu vong o vuon voi nhieu vet thuong
  Thời sự 24h(20/7): Bé trai tử vong ở vườn với nhiều vết thương

  Thêm 11 cháu bé mắc sùi mào gà phải đến Bệnh viện Da liễu TƯ; Tìm con trai mất tích, bố nhận được điện thoại đòi tiền từ kẻ lạ ở tận Campuchia; Giáo viên toát mồ hôi vì trẻ không biết chữ trước khi vào lớp 1; Đi du lịch Thái Lan: 17 du khách Việt Nam bị bỏ rơi, 2 hướng dẫn viên bị bắt giữ; Kẹt xe ở Tân Sơn Nhất do nhiều xe chết máy và tai nạn cùng thời điểm

 • Dan dap pha dot o to Fortuner vi nghi bat coc tre em
  Dân đập phá, đốt ô tô Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em

  Dân đập phá, đốt ô tô Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em; Chồng làm nhục vợ ngoại tình; Hot girl và chiêu lừa đảo cực “độc“; Hung hăng chửi bới, thóa mạ CSGT khi bị nhắc nhở vi phạm ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Trung An cang thang nguy co bung no chien su
  Trung - Ấn căng thẳng, nguy cơ bùng nổ chiến sự

  Trung Quốc điều hàng nghìn vũ khí đến biên giới chung với Ấn Độ; Ông Trump lệnh cho CIA dừng hỗ trợ quân nổi dậy ở Syria; Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang; Tàu Trung Quốc bị chiến hạm phương Tây theo dõi; Tỉ lệ ủng hộ đạt kỷ lục mới, Donald Trump phản pháo; Nổ khí gas kinh hoàng ở Trung Quốc; Những nữ quân nhân xinh đẹp khắp thế giới.... là những tin quốc tế n

 • Ha Noi cam dich vu di chung xe cua Grab va Uber
  Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab và Uber

  Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab và Uber, nông sản Việt "đắt như vàng" khi xuất sang Nhật, lao động Việt Nam mất giá, đồng USD đang tăng quá cao, xăng tăng hơn 350 đồng một lít,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Ngan hang o at giam lai suat cho vay
  Ngân hàng ồ ạt giảm lãi suất cho vay

  Ngân hàng ồ ạt giảm lãi suất cho vay, chưa có hình thức kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, EVN vẫn còn nợ tiềm tàng, Ngân hàng liên tục cảnh báo bảo mật thẻ,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Mosul sach bong IS
  Mosul sạch bóng IS

  Thủ tướng Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS; Tổng thống Mỹ thăm Pháp; Triều Tiên cảnh báo căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn; Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc; Con trai Trump gặp luật sư Nga trong chiến dịch tranh cử; Trung Quốc phản pháo Mỹ về Triều Tiên; Rơi máy bay quân sự tại Mỹ khiến 16 người thiệt mạng... là nhữn