Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:40, 20:10, 17:20, 14:30, 8:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 21:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:40, 12:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:50, 14:50, 16:40, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   20:20, 19:0