Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:40, 19:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   8:20, 13:20, 17:40, 16:30, 18:50, 21:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   14:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   15:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:10, 10:20, 14:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   8:10, 12:30, 17:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   20:0, 10:40