Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   21:30, 19:25, 9:0, 13:5, 15:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   19:20, 17:10, 10:55, 9:10, 15:0, 18:20, 20:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 11:0, 13:10, 17:15, 21:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:20, 13:5, 14:50, 16:35