Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   20:50, 18:30, 16:10, 13:50, 9:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   20:20, 18:10, 15:50, 11:20, 9:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:50, 11:50, 20:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 11:30, 13:20, 15:40, 18:0