Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:0
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   8:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 10:45, 11:45, 13:0, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   8:45