Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:20
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   12:10, 17:0, 21:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 20:0, 21:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:30, 19:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0