Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:30
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   10:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   16:55, 15:0, 8:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   21:10, 11:5, 17:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   15:50, 20:30, 18:50, 18:10, 13:30, 11:10, 8:50
The Grinch   xem phim The Grinch   21:0, 19:5, 9:0, 13:0, 15:0