Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/11/2018 The Grinch   08:00, 12:00, 16:00, 18:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 13:50, 16:10, 20:30
20/11/2018 The Grinch   08:00, 12:00, 16:00, 18:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 13:50, 16:10, 20:30
19/11/2018 The Grinch   08:00, 12:00, 16:00, 18:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 13:50, 16:10, 20:30
18/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:00, 13:50, 16:00, 18:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:30
The Grinch   10:10, 12:00, 16:10, 20:20
17/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:00, 13:50, 16:00, 18:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:30
The Grinch   10:10, 12:00, 16:10, 20:20
16/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:00, 13:50, 16:00, 18:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:10, 13:40, 18:00, 20:30
The Grinch   10:10, 12:00, 16:10, 20:20