Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 12:00, 14:10, 18:30, 22:50
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:30, 22:20 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 19:40, 21:20
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:00, 20:55, 22:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
Trợ Lý Hết Ý   16:20, 20:40, 22:45
23/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 12:00, 14:10, 18:30, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:30, 22:20 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 20:55
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:00, 22:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
Trợ Lý Hết Ý   16:20, 20:40, 22:45
22/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 12:00, 14:10, 18:30, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:30, 22:20 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 20:55
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:00, 22:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
Trợ Lý Hết Ý   16:20, 20:40, 22:45
21/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:30, 22:20 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 19:10, 20:55, 22:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:00, 20:50, 22:35
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
20/01/2019 Người vợ ma   09:00, 10:10, 12:30, 16:00, 19:30, 23:00 Các loại khác
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 17:40, 19:20, 21:00
Tử Địa Báo Thù   09:30, 10:50, 14:20, 17:50, 21:20, 23:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:05, 23:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:00, 15:35, 19:10
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
19/01/2019 Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   08:45
Người vợ ma   09:00, 10:10, 12:30, 16:00, 19:30, 23:00 Các loại khác
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 17:40, 19:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:05, 23:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Tử Địa Báo Thù   10:50, 14:20, 17:50, 21:20, 23:10
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:00, 15:35, 19:10
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 21:25, 23:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 19:15, 22:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:40, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 20:55, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:05, 23:05 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 21:55
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55


 • Phat hien thi the doi nam nu trong phong tro khoa trai
  Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái

  Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái; Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử; Bị phát hiện dương tính với ma túy, tài xế container khai có "đập đá"

 • Tai nan tham khoc o Hai Duong 8 nguoi chet
  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết; Ba người tử vong vì rơi từ tầng 4 khách sạn; Tìm thấy thi thể tài xế container nghi nhảy cầu tự tử; Vụ trộm 430 lượng vàng: Chủ tiệm vàng tiết lộ sốc về nghi phạm; Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò

 • Phat hien co gai tre tu vong bat thuong trong phong tro
  Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ

  Phát hiện thi thể ở hồ Gươm, Hà Nội; Hòa Bình: Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ; Khách liều lĩnh gửi cả pháo đi máy bay; Thanh Hóa: Chợ đầu mối lớn nhất cháy trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

 • Ky luat canh cao Chu tich thi tran vao nha nghi voi nu hang xom
  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm

  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm; Bé gái nằm trong túi xách đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hệ thống phanh xe container hoạt động bình thường; Kịp thời cứu 10 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu trên biển

 • Chay lon gan Lien doan Bong da Viet Nam
  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 1 triệu đồng; Vụ Chủ tịch thị trấn trong nhà nghỉ với người phụ nữ: "Đặt cọc tiền" mua đất trong 2 giờ?