Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/09/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 10:00, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   09:20, 14:40, 19:55
A.X.L. Chú Chó Robot   09:45, 13:15, 16:45, 20:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 18:10, 22:00
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:05, 16:00
Ác Quỷ Ma Sơ   10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20
Quái Thú Vô Hình   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Mèo Mập Đi Phượt   10:50, 12:45, 18:00
Công Phá Âu Châu   11:30, 15:00, 18:30, 22:00
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 17:00, 21:50
Oan Hồn Trong Mưa   13:40, 18:30, 23:15
Bao Giờ Hết Ế   14:25, 20:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 20:00
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   16:10, 21:25
23/09/2018 Mèo Mập Đi Phượt   09:00, 12:30, 12:50, 15:55, 17:50, 21:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10
Ác Quỷ Ma Sơ   09:10, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   09:20, 10:55, 14:25, 16:35, 18:05, 19:45, 21:25
Quái Thú Vô Hình   09:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55, 20:45, 22:35
A.X.L. Chú Chó Robot   09:45, 13:15, 16:45, 20:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 18:10, 22:00
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:05, 16:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   11:00, 14:45, 19:35
Ngày Em Đẹp Nhất   11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Công Phá Âu Châu   11:30, 15:00, 18:30, 22:00
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 17:00, 21:50
Oan Hồn Trong Mưa   13:40, 18:30, 23:15
Bao Giờ Hết Ế   14:25, 20:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 20:00
22/09/2018 Mèo Mập Đi Phượt   09:00, 11:30, 12:50, 15:00, 15:15, 16:00, 17:00, 17:10, 19:00, 19:05, 20:30
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:05, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 13:50, 14:35, 16:10, 17:00, 17:45, 18:35, 19:20, 20:10, 20:55, 21:45, 22:30, 23:20
Ác Quỷ Ma Sơ   09:10, 10:00, 10:50, 11:45, 12:30, 13:30, 14:10, 17:20, 18:25, 20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 23:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   09:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Quái Thú Vô Hình   09:45, 11:35, 13:25, 21:15, 23:05
A.X.L. Chú Chó Robot   09:45, 13:15, 18:45, 22:15
Chàng Vợ Của Em   10:00, 11:30, 15:25
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:00, 11:00, 13:25, 15:30, 16:35, 18:05, 19:00, 21:25
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   11:00, 14:45, 19:35
Công Phá Âu Châu   11:30, 17:00, 20:30
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 17:00, 21:50
Oan Hồn Trong Mưa   13:40, 18:30, 23:15
Bao Giờ Hết Ế   13:50, 19:50
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 20:00
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   17:45, 21:25
21/09/2018 Ác Quỷ Ma Sơ   09:10, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 10:00, 11:40, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   09:20, 14:40, 19:55
A.X.L. Chú Chó Robot   09:45, 13:15, 16:45, 20:15
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:05, 16:00
Quái Thú Vô Hình   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 18:10, 22:00
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Mèo Mập Đi Phượt   10:50, 12:45, 18:00
Công Phá Âu Châu   11:30, 15:00, 18:30, 22:00
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 17:00, 21:50
Oan Hồn Trong Mưa   13:40, 18:30, 23:15
Bao Giờ Hết Ế   14:25, 20:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 20:00
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   16:10, 21:25
20/09/2018 Ác Quỷ Ma Sơ   09:00, 10:00, 10:40, 11:40, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 20:00, 20:40, 21:40, 22:20, 23:20
Quái Thú Vô Hình   09:15, 10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Mèo Mập Đi Phượt   09:45, 13:10, 15:30, 18:00
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:05, 14:05, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:35, 23:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   10:10, 13:00, 16:30, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:05, 14:35, 18:05, 21:35, 22:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 16:30, 21:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 15:30, 19:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:40, 17:20, 21:00
Oan Hồn Trong Mưa   14:00, 17:25, 20:55, 23:25
Hoán Đổi   14:20, 18:20
Công Chúa Luyện Rồng   15:05, 19:55
Suối Ma   15:30, 19:00, 22:25
19/09/2018 Ác Quỷ Ma Sơ   09:00, 10:00, 10:40, 11:40, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20
Quái Thú Vô Hình   09:15, 10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 20:00, 21:00, 21:50, 22:50
Mèo Mập Đi Phượt   09:45, 13:10, 18:00
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   10:10, 13:00, 16:30, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:05, 14:35, 18:05, 21:35, 22:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 16:30, 21:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 15:30, 19:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:40, 17:20, 21:00
Oan Hồn Trong Mưa   14:00, 17:25, 20:55, 23:25
Hoán Đổi   14:20, 18:20
Công Chúa Luyện Rồng   15:05, 19:55
Suối Ma   15:30, 19:00, 22:25
18/09/2018 Ác Quỷ Ma Sơ   09:00, 10:00, 10:40, 11:40, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20
Quái Thú Vô Hình   09:15, 10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 20:00, 21:00, 21:50, 22:50
Mèo Mập Đi Phượt   09:45, 13:10, 18:00
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   10:10, 13:00, 16:30, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:05, 14:35, 18:05, 21:35, 22:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 16:30, 21:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 15:30, 19:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:40, 17:20, 21:00
Oan Hồn Trong Mưa   14:00, 17:25, 20:55, 23:25
Hoán Đổi   14:20, 18:20
Công Chúa Luyện Rồng   15:05, 19:55
Suối Ma   15:30, 19:00, 22:25
17/09/2018 Ác Quỷ Ma Sơ   09:00, 10:00, 10:40, 11:40, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20
Quái Thú Vô Hình   09:15, 10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 20:00, 21:00, 21:50, 22:50
Mèo Mập Đi Phượt   09:45, 13:10, 18:00
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:50
Bao Giờ Hết Ế   10:10, 13:00, 16:30, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:05, 14:35, 18:05, 21:35, 22:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 16:30, 21:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 15:30, 19:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:40, 17:20, 21:00
Oan Hồn Trong Mưa   14:00, 17:25, 20:55, 23:25
Hoán Đổi   14:20, 18:20
Công Chúa Luyện Rồng   15:05, 19:55
Suối Ma   15:30, 19:00, 22:25

Thời tiết một số khu vực • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.