Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/01/2019 Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 14:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 20:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:05, 19:10, 21:15
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 13:10, 17:20, 19:20, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 15:45, 18:10, 20:30
Bumblebee   13:30, 15:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   13:40, 15:45, 16:45, 18:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:20, 19:15, 21:15
20/01/2019 Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   09:30, 13:40, 15:20, 16:45, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:05, 19:10, 21:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 20:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:50, 14:25
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 13:10, 17:20, 19:20, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 15:45, 18:10, 20:30
Bumblebee   13:30, 15:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:00, 19:00, 21:00
19/01/2019 Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   09:30, 13:30, 15:20, 16:45, 18:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 20:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:05, 19:10, 21:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:50, 13:25
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 14:30, 16:05, 18:25, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 13:10, 17:20, 19:20, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 15:45, 18:10, 20:30
Bumblebee   13:30, 15:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:00, 19:00, 21:00
18/01/2019 Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 14:25
Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:05, 19:10, 21:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 20:15
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 13:10, 17:20, 19:20, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 15:45, 18:10, 20:30
Bumblebee   13:30, 15:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   13:40, 15:20, 16:45, 18:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:00, 19:00, 21:00
17/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 13:00, 17:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 14:40, 16:45, 18:50, 21:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:15, 17:15, 19:10
Hồn Papa, Da Con Gái   12:25, 21:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   12:45, 16:40, 19:05
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:15, 15:15, 19:20, 21:20
Bumblebee   15:40
Người Quen Xa Lạ   20:45
16/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 13:00, 17:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 14:40, 16:45, 18:50, 21:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:15, 17:15, 19:10
Hồn Papa, Da Con Gái   12:25, 21:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   12:45, 19:05
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:15, 15:15, 19:20, 21:20
Bumblebee   15:40
Mary Poppins Trở Lại   16:40
Người Quen Xa Lạ   20:45
15/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 13:00, 17:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:15, 17:15, 19:10
Hồn Papa, Da Con Gái   12:25, 21:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:15, 15:15, 19:20, 21:20
Bumblebee   15:40
Mary Poppins Trở Lại   16:40
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   19:05
Người Quen Xa Lạ   20:45