Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
21/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
20/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
19/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
18/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
17/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 22:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:30, 16:00, 18:25
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:55
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Nhà Của Linh Hồn   14:00, 14:55
16/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 13:00, 13:50, 17:25, 19:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 21:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:00, 15:50, 18:30
Dạ Quỷ   10:30, 14:55, 21:20
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:15, 17:30
The Grinch   11:40
Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
15/11/2018 The Grinch   08:30, 13:15, 15:20, 17:25, 21:25
Lời Kết Bạn Chết Chóc   08:40
Dạ Quỷ   08:50, 09:50, 11:20, 12:20, 13:50, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30
Người Bất Tử   10:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:45, 13:10, 15:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:00
Sân Khấu Ánh Sáng   19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   20:00
Thạch Thảo   20:10