Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 12:15, 15:00, 18:00, 20:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:55, 14:05, 16:00, 20:30
The Grinch   10:05, 12:05, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20, 20:25
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 12:15, 15:00, 18:00, 20:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:55, 14:05, 16:00, 20:30
The Grinch   10:05, 12:05, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20, 20:25
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 12:15, 15:00, 18:00, 20:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:55, 14:05, 16:00, 20:30
The Grinch   10:05, 12:05, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20, 20:25
17/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 12:15, 15:00, 18:00, 20:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:55, 11:55, 16:00, 20:25
The Grinch   10:05, 14:20, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20, 20:25
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 12:15, 15:00, 18:00, 20:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:55, 14:05, 16:00, 20:25
The Grinch   10:05, 12:05, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20, 20:25
15/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:10, 14:25, 16:15, 18:30, 20:00
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   09:55, 11:55, 14:10, 16:00, 18:00
The Grinch   10:05, 14:35, 16:30, 18:20, 20:35
Người Bất Tử   12:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   19:50
14/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:10, 14:25, 16:15, 18:30, 20:00
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   09:55, 11:55, 14:10, 16:00, 18:15, 20:20
The Grinch   10:05, 14:35, 16:30, 18:20, 20:35
Người Bất Tử   12:00