Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:35, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 21:55, 22:55
Tử Địa Báo Thù   09:40, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 16:25, 18:35
Chị Trợ Lý Của Anh   09:50, 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05, 23:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:15, 19:25, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:00
Hồn Papa, Da Con Gái   12:45, 14:05, 16:25
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 23:15
7 Thi Thể   15:10
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   17:25
Người vợ ma   18:45, 22:50 Các loại khác
21/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:35, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 21:55, 22:55
Tử Địa Báo Thù   09:40, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 16:25, 18:35
Chị Trợ Lý Của Anh   09:50, 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05, 23:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:15, 19:25, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:00
Hồn Papa, Da Con Gái   12:45, 14:05, 16:25
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 23:15
7 Thi Thể   15:10
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   17:25
Người vợ ma   18:45, 22:50 Các loại khác
20/01/2019 Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 18:30, 21:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:35, 10:15, 12:15, 14:55, 17:35, 19:10, 20:15, 21:50, 22:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 16:25, 18:35
Chị Trợ Lý Của Anh   09:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, 20:45, 23:20
Hồn Papa, Da Con Gái   11:50, 16:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:55
Tử Địa Báo Thù   12:50, 21:25
7 Thi Thể   14:10
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 23:00
Người vợ ma   14:45, 23:30 Các loại khác
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   16:30
19/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 11:40, 13:55, 16:10, 18:25, 20:40, 22:55
Bộ Ba Quái Nhân   09:35, 10:45, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 20:50, 21:30, 22:55
Tử Địa Báo Thù   09:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:50, 13:05, 16:30, 19:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:35, 20:00, 22:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Hồn Papa, Da Con Gái   14:05
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:20, 17:20, 18:00
7 Thi Thể   15:40
Người vợ ma   18:45, 23:25 Các loại khác
18/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 11:40, 13:55, 16:10, 17:10, 18:45, 20:40, 22:45
Bộ Ba Quái Nhân   09:35, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 21:05, 22:55
Tử Địa Báo Thù   09:40, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 16:25, 18:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:00, 19:25, 21:55
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:00
Hồn Papa, Da Con Gái   12:30, 14:05, 16:25
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 22:55
7 Thi Thể   14:50
Người vợ ma   18:45 Các loại khác
17/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:40, 12:05, 16:15, 18:10, 20:05
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 14:20, 16:30, 18:40, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:00, 22:15, 23:15
Hồn Papa, Da Con Gái   10:10, 14:45, 20:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:00, 14:00, 23:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:30
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 21:00, 22:05
7 Thi Thể   16:25, 18:40, 20:55
Aquaman: Đế Vương Atlantis   17:05
16/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:35, 13:55
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:40, 12:00, 16:20, 18:40, 19:55
Chị Trợ Lý Của Anh   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:30, 21:55, 23:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:00, 14:15, 16:40, 18:45, 20:50, 22:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:15, 12:10, 14:25, 22:55
Linh Hồn Tạm Trú   11:35
7 Thi Thể   12:30, 16:25, 20:35
Căn Phòng Tử Thần   14:45, 21:00, 22:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   17:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   18:15
15/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:35, 13:55
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:40, 12:00, 16:20, 18:40, 19:55
Chị Trợ Lý Của Anh   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:30, 21:00, 21:55, 23:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:00, 14:15, 16:40, 18:45, 20:50, 22:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:10, 12:10, 14:25, 22:55
Linh Hồn Tạm Trú   11:35
7 Thi Thể   12:30, 16:25, 20:35
Căn Phòng Tử Thần   14:45, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   17:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   18:15