Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   08:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   08:55, 11:10, 17:20
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 12:55, 17:15, 19:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:25, 13:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:35, 20:35, 21:05, 22:00, 23:00, 23:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:40, 17:35, 21:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:50, 14:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:00, 13:20, 14:55, 21:40
Căn Phòng Tử Thần   10:55
Người vợ ma   11:25, 23:20 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:45, 15:40, 19:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:55, 18:30
Trợ Lý Hết Ý   12:20, 13:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   13:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:40
Bumblebee   16:20
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   17:20
21/01/2019 Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   08:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   08:55, 11:10, 17:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 13:00, 15:20, 19:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:25, 12:10, 13:55, 15:45, 16:20, 17:10, 18:10, 18:45, 19:35, 20:25, 20:35, 21:10, 22:00, 22:50, 23:00, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 12:20, 17:20, 21:25
Trợ Lý Hết Ý   10:00, 13:25, 19:05
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:40, 14:35
Căn Phòng Tử Thần   11:00, 21:40
Người vợ ma   11:25, 23:40 Các loại khác
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 21:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   13:10, 23:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:20, 18:30
Bumblebee   14:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   15:00, 19:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:50
20/01/2019 Người Nhện: Vũ Trụ Mới   08:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:20, 12:50, 13:50, 16:15, 17:10, 18:40, 19:35, 20:30, 21:05, 21:10, 22:00, 23:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:10
Trợ Lý Hết Ý   09:10, 19:55
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 11:45, 15:25, 19:50
Căn Phòng Tử Thần   10:00, 11:30, 14:20, 15:35, 22:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:00, 12:20, 18:35
Người vợ ma   10:45, 15:15, 23:40 Các loại khác
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:25, 13:30, 21:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:05
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:30, 17:30, 19:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:45, 17:35, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   14:50, 18:45, 21:20
Aquaman: Đế Vương Atlantis   16:00, 17:10
Bumblebee   16:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   22:55
19/01/2019 Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   08:50
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:35, 11:25, 12:55, 13:50, 15:40, 16:15, 17:15, 19:40, 20:20, 20:30, 21:05, 22:10, 22:45, 22:55, 23:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:15, 13:30, 18:05
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 15:25, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:50, 18:45, 22:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:00, 13:30, 17:30, 19:25
Người vợ ma   11:00, 15:20, 23:55 Các loại khác
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:25, 17:45, 21:50
Căn Phòng Tử Thần   11:30, 15:45, 21:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:50, 13:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   14:30, 18:35
Bumblebee   16:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   17:10
Trợ Lý Hết Ý   19:55
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:25, 13:50, 15:15, 16:15, 17:45, 18:40, 20:20, 21:05, 22:35, 22:45, 23:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:05
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 15:25, 19:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:40, 20:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:40, 13:55, 18:00
Trợ Lý Hết Ý   09:50, 21:05
Căn Phòng Tử Thần   11:15, 13:15, 21:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:20, 13:20, 15:50, 22:25
Người vợ ma   12:00, 16:10 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:10, 19:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:25, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:30, 18:05
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   15:05, 19:10
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   17:00, 17:30
Bumblebee   17:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   23:25
17/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:00, 16:05, 17:35, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:10, 11:15, 13:55, 15:45, 19:30, 20:20, 22:30, 23:15
Người Quen Xa Lạ   09:20, 13:45, 16:00, 20:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:30, 11:50, 18:20, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:50, 13:25, 15:30, 21:35, 23:40
Linh Hồn Tạm Trú   10:55, 13:15
Hồn Papa, Da Con Gái   11:35, 18:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 14:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:10, 22:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:45, 17:50
Bumblebee   19:05, 23:00
16/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 16:10, 17:45, 18:15, 19:40, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 11:25, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45, 23:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:25, 13:30, 15:40, 21:35, 23:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:30, 11:50, 16:45, 20:20
Người Quen Xa Lạ   10:05, 14:30, 21:00
Linh Hồn Tạm Trú   10:55, 13:40, 23:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:35
Hồn Papa, Da Con Gái   12:20, 16:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:10, 22:40
Bumblebee   19:05, 23:15
15/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:25, 14:20, 16:00, 19:40, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   09:10, 10:15, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10
Người Quen Xa Lạ   09:20, 13:45, 20:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:30, 11:50, 18:45, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 11:45, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50, 23:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:05, 13:25, 15:30, 17:35, 21:35, 23:40
Linh Hồn Tạm Trú   10:55, 16:15
Hồn Papa, Da Con Gái   11:35, 18:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 14:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:10, 22:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:50
Bumblebee   19:05, 23:15