Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:50, 12:30, 18:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:00, 11:35, 14:20, 19:00
Người vợ ma   09:10, 21:50 Các loại khác
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 15:30, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 14:15, 16:25, 19:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:35
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 14:40
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:40, 12:20, 13:40, 16:20, 17:05, 18:40, 20:00, 22:00, 22:45
7 Thi Thể   10:50, 13:15, 19:25
Chị Trợ Lý Của Anh   11:15, 13:00, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 17:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Căn Phòng Tử Thần   13:05, 16:35
Bumblebee   14:30, 17:35
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   15:40, 18:10
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:50, 12:45, 19:30
Người vợ ma   09:10, 17:25, 21:30 Các loại khác
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 13:10, 15:30, 18:00, 19:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 11:15, 13:00, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Linh Hồn Tạm Trú   09:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 14:20, 16:40, 19:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:05, 14:40, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:10, 14:05, 16:45, 20:20, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:45, 12:20, 13:40, 16:20, 17:05, 19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 22:45, 23:25
7 Thi Thể   10:50, 13:15, 14:25, 19:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 16:40
Căn Phòng Tử Thần   12:00, 23:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Bumblebee   14:50, 17:35
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   15:40, 18:10
20/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:50, 14:45, 18:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 14:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:00, 14:40, 21:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:05, 16:15, 19:00
Người vợ ma   09:10, 19:25, 23:50 Các loại khác
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 14:00, 15:35, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 11:55, 13:15, 14:20, 16:40, 19:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:50, 11:25, 13:50, 18:10, 19:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:20, 12:20, 13:35, 16:20, 17:05, 19:00, 20:00, 21:45, 22:00, 22:45
7 Thi Thể   10:50, 12:15, 17:45, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   11:15, 13:00, 15:20, 17:40, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   12:00, 16:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:50, 12:45, 19:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 18:00
Người vợ ma   09:10, 21:35 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 11:15, 15:20, 17:40, 20:10, 21:25, 22:30
Linh Hồn Tạm Trú   09:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 13:10, 14:20, 16:30, 17:20, 19:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:05, 14:40, 18:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:10, 14:00, 17:35, 18:50, 21:50
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:45, 12:20, 13:40, 16:20, 17:05, 19:10, 20:00, 20:40, 21:10, 22:00, 22:45, 23:25
7 Thi Thể   10:50, 14:30, 16:50, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 15:25
Căn Phòng Tử Thần   12:00, 16:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Hồn Papa, Da Con Gái   12:55, 15:45
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:15, 18:10
Bumblebee   14:50
18/01/2019 Người vợ ma   09:10, 18:00, 23:50 Các loại khác
Tử Địa Báo Thù   09:15, 12:20, 18:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15, 14:00, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 11:15, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 13:10, 14:20, 16:35, 19:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:45, 14:00, 19:15, 21:50, 22:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:05, 14:40, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:45, 12:20, 13:40, 16:20, 17:05, 18:45, 20:00, 20:40, 21:10, 22:00, 22:45, 23:20
Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 15:00, 19:50
7 Thi Thể   11:15, 14:30, 16:50, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 15:25
Hồn Papa, Da Con Gái   11:40, 13:00, 15:55, 18:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:30, 18:15
Căn Phòng Tử Thần   16:15
17/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:40, 13:00, 16:40, 17:45, 21:50
Ma Quái   08:50, 13:45, 16:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:00, 10:30, 18:05, 21:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 09:50, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 17:10, 19:30, 20:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 21:00, 23:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 15:25, 20:45
Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 19:15
7 Thi Thể   10:20, 12:40, 14:05, 15:00, 16:00, 17:20, 19:40, 23:35
Bumblebee   11:00, 18:10
Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 18:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:25, 13:30, 15:30, 20:05, 22:00, 23:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:15, 14:30
Căn Phòng Tử Thần   12:20, 15:50, 16:55, 19:10, 21:20, 23:40
16/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   08:45, 12:00, 15:50, 16:45, 19:10, 21:10
Ma Quái   08:50, 13:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 16:20, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 09:50, 11:20, 12:30, 14:00, 14:50, 17:10, 19:30, 20:30, 22:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:15, 12:15, 14:30, 16:50, 18:20, 19:00
Bí Kíp Luyện Rồng   09:30, 14:30, 19:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 15:20
7 Thi Thể   10:20, 12:40, 13:40, 15:00, 16:00, 17:20, 19:40
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:30, 18:10
Bumblebee   11:00, 13:00
Linh Hồn Tạm Trú   11:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:25, 13:30, 15:30, 20:05
Võ Lâm Quái Thú   17:50
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   18:40
15/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   08:45, 11:20, 14:30, 16:50, 18:20, 19:00
Bumblebee   08:45, 13:10, 18:15
Ma Quái   09:00, 13:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 12:10, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 09:50, 11:20, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 20:30, 21:25, 22:50, 23:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 15:20, 20:45
Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 19:15
7 Thi Thể   10:20, 12:40, 13:40, 15:00, 16:00, 17:20, 19:40
Căn Phòng Tử Thần   10:45, 12:20, 13:00, 16:00, 16:55, 19:10, 21:20, 23:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:55, 13:40, 15:40, 20:10
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   11:15, 18:00
Linh Hồn Tạm Trú   15:10, 18:20
Võ Lâm Quái Thú   17:55