Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   15:20, 21:20, 17:50
The Grinch   xem phim The Grinch   18:35, 11:5, 10:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:0, 22:5
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:45, 11:50, 12:45, 13:35, 14:35, 15:35, 16:30, 18:20, 20:15, 21:0
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   14:20, 19:15
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   12:15, 16:20
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:25, 17:20
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:40, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:25, 17:10
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   13:30, 8:50, 18:0
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:40, 19:50, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   21:15, 16:10
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0