Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   19:40, 13:40
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:40, 12:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:5, 12:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   20:30, 15:20, 17:55, 10:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   21:45, 18:35, 17:20, 14:0, 15:45, 16:15, 10:0, 10:40, 11:20, 12:50, 15:0, 20:10, 20:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   14:35, 21:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:0, 19:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:5, 8:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   13:35, 21:40, 19:30, 17:5, 10:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   21:50, 19:40, 17:30, 15:20, 13:10, 11:0, 8:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:45, 8:0, 16:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   17:50, 19:45, 9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   17:50, 20:0, 22:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   16:0