Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   18:25
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:10, 11:10, 13:45, 16:25, 21:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:5, 17:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   16:55
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   15:50, 22:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 14:40, 18:55, 19:55
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:20, 19:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:0, 10:40, 12:35, 13:15, 15:10, 17:45, 20:15, 20:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:30, 19:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   15:30, 8:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   11:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:10, 10:40, 17:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   17:50, 13:0, 15:0, 18:0, 20:5
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   12:0, 20:0, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   16:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   14:5
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   18:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   20:35