Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:50, 10:25, 14:35, 16:15, 20:15, 22:15, 23:15, 17:55, 13:20, 11:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:45, 11:50, 14:0, 16:35, 18:45, 20:30, 21:20, 22:45, 9:10, 12:55
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:0, 20:0, 16:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:35, 20:55, 13:40, 15:15, 18:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   21:45, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   17:40, 19:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:0, 10:5, 14:5, 18:5, 20:35
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:55, 17:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:0, 12:0, 13:30, 16:0, 20:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:55, 15:35, 19:10