Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   16:10
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   13:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:5, 12:55, 18:30, 22:0
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:0, 12:15, 13:20, 14:20, 15:10, 16:40, 17:40, 18:10, 20:0, 21:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:25
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:30, 20:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   8:45
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   19:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   17:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 11:0, 12:45, 13:45, 14:30, 16:0, 17:0, 19:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   11:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   16:35
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:55