Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:5
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   20:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:40, 16:45
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   13:55, 18:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   16:10
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:15, 19:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   23:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:10, 11:20, 12:25, 12:55, 13:40, 14:25, 14:50, 15:55, 17:5, 18:10, 19:20, 20:0, 20:30, 21:35, 22:15, 22:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:45, 15:10, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:5, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   17:5, 8:0, 10:15, 15:5, 19:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   14:30, 19:20, 17:20, 12:30, 8:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:55