Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:10, 15:40, 18:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30, 20:40
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 12:50, 16:20, 18:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   11:0, 14:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   13:50, 12:20, 10:0, 21:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 14:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:40, 12:0, 14:40, 16:30, 17:20, 19:0, 20:0, 20:40
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:15, 11:10, 15:20, 17:10
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   21:30, 12:15, 16:5, 17:40, 19:0
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:20, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   15:0, 11:20
The Grinch   xem phim The Grinch   12:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   16:55, 16:5, 14:20, 13:30, 11:45, 19:30, 20:35
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   17:10, 13:50, 11:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   18:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:55, 17:55
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0, 20:0, 21:10