Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:20, 11:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   15:55, 18:30, 20:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:30, 11:0, 11:40, 13:10, 13:50, 15:20, 16:0, 17:25, 18:10, 19:30, 20:20, 21:35, 21:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:15, 14:30, 19:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   19:0, 10:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   14:50, 16:20, 13:50, 18:30, 21:0, 19:10, 12:20, 9:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 20:40, 21:40, 18:30, 16:10, 14:0, 11:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   17:20, 8:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   21:40, 10:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   20:20, 16:25, 12:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:55, 17:0, 18:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   11:0, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 20:35, 21:20, 18:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:15, 14:40, 19:0