Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   21:0, 19:0, 13:40, 11:40, 9:40
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:20, 15:40, 19:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:45, 21:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:20, 13:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:30, 15:30, 17:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   20:20, 8:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:0, 19:30, 18:0, 15:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:30, 12:20, 14:20, 21:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   8:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   17:10, 14:50, 12:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:20, 9:10, 13:30, 16:40, 18:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   14:0, 11:20, 21:0, 16:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:20, 20:0, 16:30, 13:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   14:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   17:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:40, 12:40, 8:40, 10:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:20, 15:50, 12:20
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:50, 10:50, 13:20, 14:50, 17:10, 18:0, 19:40, 20:30, 21:50