Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   15:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:50, 10:50, 12:15, 13:25, 14:50, 16:0, 17:25, 18:35, 20:0, 21:10
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:0, 17:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:55
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:50, 13:30, 19:0, 21:50
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   17:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:15, 13:0, 21:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:25, 15:5, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:10, 20:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:0, 11:40, 12:45, 14:20, 15:30, 18:15, 19:10, 21:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:45, 16:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:45, 12:0, 18:40, 21:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:50, 13:0, 15:10, 17:15, 19:20, 21:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:10, 10:0, 11:40, 13:10, 14:10, 16:40, 19:10, 20:30, 21:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 13:20, 15:30, 17:20, 19:0, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:40, 15:20, 17:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:40, 11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:30, 17:35, 19:30, 20:50, 21:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:20, 11:15, 18:30, 19:10