Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   18:10
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   15:30, 17:0, 19:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:40, 13:30, 15:0, 17:10
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:40, 17:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:10, 10:0, 11:0, 12:10, 13:0, 14:0, 15:10, 16:0, 19:20, 20:0, 20:45
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:30, 13:10, 19:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   8:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:10, 14:5
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   18:20
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   21:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:55, 16:10
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 11:0, 12:40, 14:10, 15:50, 17:20, 19:0, 20:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:20
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:0, 13:0, 17:30, 19:15, 21:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   17:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 10:15, 11:0, 12:30, 13:30, 14:15, 15:45, 16:45, 19:0, 20:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:45, 15:0, 19:30, 21:30