Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:20, 9:15, 14:25, 19:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   19:20, 10:0, 15:45, 12:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   17:5, 12:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:50, 19:0, 10:10, 14:35, 21:10, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   16:30, 14:5, 11:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:10, 14:0, 21:10, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 17:35, 18:40, 20:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:15, 12:20, 17:0, 19:5, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:10, 20:45, 15:30, 11:35
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 12:15, 16:20, 19:40, 21:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:45, 13:35, 17:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:50, 14:30, 17:30, 19:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:40, 14:55, 16:5, 18:30, 20:10
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:10, 18:20, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   15:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30, 9:10, 11:30, 13:50
The Grinch   xem phim The Grinch   12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   17:20, 11:10, 13:20, 19:30, 21:40, 9:0