Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 13:45, 21:45