Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:45, 17:30, 22:20