Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 19:15, 16:55