Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương   xem phim Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:10, 16:15, 21:15