Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tình Quỷ Ám   xem phim Người Tình Quỷ Ám   9:50, 15:25, 19:0